Intense verslagenheid.

Directie en medewerkers van Paans Installatiebedrijven hebben met intense verslagenheid kennis genomen van het overlijden op 27-jarige leeftijd van John van der Burg. John overleed tijdens de uitoefening van zijn geliefde hobby. Iedereen die hem heeft gekend, weet dat een heel bijzonder iemand van ons is heengegaan. Wij verliezen in John een zeer gewaardeerde collega; het was een voorrecht met hem samen te mogen werken.

Wij wensen zijn familie veel kracht toe bij het verwerken van dit zware verlies.

Namens Paans Installatiebedrijven,

Sander Paans