Nieuwe werkschoenen voor Het Gilde

Voor klas 3 installatietechniek was het een aangename verrassing dat er begin mei 36 paar werkschoenen werden geleverd door Paans Installatiebedrijven. Niet alleen de bestaande 3e klas met toekomstige installateurs zijn nu voorzien van werkschoenen, ook voor de nieuwe 3e klas staan er schoenen klaar.

Leo Dane, leraar van klas 3 installatietechniek trok eind april de stoute schoenen aan. Hij benaderde een tiental bedrijven met een aanvraag voor twee paar werkschoenen. Uit eindelijk kreeg hij vele reacties waaronder die van Paans.

De samenwerking met dhr. Dane en Paans heeft al vaker plaats gevonden. Ruim 20 jaar geleden ontstond het eerste contact doordat de oprichter van Paans een AWB-ketel leverde voor de klas. Zijn zoon zat bij dhr. Dane in de klas en zo is de bal gaan rollen. Er zijn nog steeds veel oud-leerlingen bij Paans werkzaam als monteur maar ook in de binnendienst en het contact is er nog steeds.

Omdat de materialen veel geld kosten en deze niet of nauwelijks hergebruikt kunnen worden, is de school afhankelijk van sponsors en giften. Op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheid om samen met een school in Wijk en Aalburg de “Stichting vrienden van Het Gilde” op te richten. Zo kunnen bedrijven uit de regio hun bijdrage leveren aan Het Gilde door bijvoorbeeld het leveren van materialen die niet gebruikt kunnen worden door het bedrijf maar waarmee de leerlingen wel kunnen oefenen.

Hieronder een foto van klas 3: