Duurzame installaties bedrijven

Paans heeft zich van begin af aan gericht op onderzoek en realisatie van duurzame installatietechnieken. De speciale divisie Paans Duurzame Installatietechniek B.V. heeft dan ook een brede expertise opgebouwd op de toepassing van energiebesparende systemen met een optimaal comfort voor de gebruiker en minimale belasting van het milieu door terugdringing van CO2- en NOX uitstoot.

Duurzame installatietechniek is gebaseerd op (her)gebruik van de natuurlijke elementen: zon,water, aarde en lucht. Deze duurzame energiesystemen worden toegepast in woningbouw, industrie, glastuinbouw, intensieve veehouderij en utiliteitsbouw. Technieken die gebruikt worden zijn onder andere zon/licht-energiesystemen, warmtepompsystemen, balansventilatiesystemen, lage temperatuurafgifte-systemen en warmtebronsystemen.

Paans Duurzame Installatietechniek adviseert, geeft ondersteuning bij subsidie-aanvragen, installeert en onderhoudt duurzame installatiesystemen.

Meer weten? Bezoek onze permanente tentoonstelling in het Dubo Trade Centre te Zaltbommel

In het gebouw van Dubotrading aan het Van Voordenpark 5 in Zaltbommel presenteert Paans Duurzame Installatietechniek zich samen met een twintigtal ondernemers op het gebied van duurzame energiesystemen. Er is een permanente tentoonstelling ingericht waar de diverse bedrijven hun specifieke oplossingen laten zien als het gaat om duurzame energietoepassingen.

Alle apparatuur die hiervoor aangewend wordt staat in werking opgesteld, zodat u kunt zien hoe een warmtepomp werkt; wat een balansventilatiesysteem is; wat Photo Voltaïsche cellen doen; hoeveel CO2 uitstoot gereduceerd kan worden met deze technieken; etc.

De voornaamste doelstelling van Dubotrading is de diverse bedrijven laten profiteren van elkaars activiteiten, handel en kennis, om tot een optimale energiezuinige bebouwde omgeving te komen met een maximale reductie van uitstoot van CO2.