Meer subsidie voor lucht/warmte-warmtepompen en zonneboilers

Met ingang van 19 mei 2010 heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken de subsidieregels gewijzigd voor twee duurzame warmte installaties: de zonneboilers en lucht/water-warmtepompen. De installaties vallen onder de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen, die wordt uitgevoerd door NL Energie en Klimaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Lucht/water-warmtepompen
Lucht/water-warmtepompen kunnen een goede, effectieve bijdrage leveren aan de besparing van energie bij de verwarming van woningen. Vooral in het voor- en naseizoen. Eigenaren van woningen zijn echter nog onvoldoende bekend met het extra wooncomfort en de energiebesparing die de installatie oplevert. Deze warmtepompen kunnen naast de bestaande verwarmingsketel geïnstalleerd worden. Om de aanschaf van lucht/water-warmtepompen aantrekkelijker te maken, is besloten om het subsidiebedrag met €1.000,- te verhogen tot €2.000,- per apparaat.

Zonneboilers
Voor zonneboilers wordt tot maximaal 12 Gigajoule opbrengst per woning subsidie verstrekt. Dit zorgt ervoor dat er meer aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Met de doorvoering van deze wijziging wordt de subsidieontvanger aangemoedigd om de subsidie in te zetten voor tapwater installaties.

Het aanvragen van subsidie is eenvoudig, want dit kan digitaal. Door digitaal subsidie aan te vragen is ook de doorlooptijd aanzienlijk korter. Dankzij de regeling Duurzame Warmte is het voor particuliere huizenbezitters of verhuurders van woningen financieel aantrekkelijker om over te stappen op duurzame warmte installaties in de eigen woning. Met de huidige energieprijzen duurt het lang voordat u de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, lucht/water-warmtepomp of micro-wkk terugverdiend hebt. Met subsidie verkort u de terugverdientijd aanzienlijk. Naast een subsidie op een duurzame warmte installatie bespaart u ook op uw energierekening.

Voor meer informatie: www.agentschapnl.nl/duurzamewarmte