Betere prestaties door optimale ventilatie op basisscholen

Na een lange zomervakantie zijn de meeste scholen weer fris van start gegaan. Vaak moeten de schoolkinderen weer helemaal op gang komen na de vakantieperiode. Een goed geventileerd lokaal kan daar een belangrijke rol bij spelen.

In veel scholen en kindercentra is het slecht gesteld met het binnenmilieu. De ventilatie is vaak erg gebrekkig , de lucht bevat daardoor ziektekiemen, muffe geuren en fijnstof. Dit kan zorgen voor achterblijvende leerprestaties en een hoog ziekteverzuim. Uit het TNO rapport ‘Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool’ uit 2007 blijkt dat bij elke verdubbeling van de hoeveelheid verse luchttoevoer kan leiden tot circa 15% betere leerprestaties. Een 6½ voor rekenen kan dan door goede ventilatie een 8 worden.

In februari 2008 verscheen de kabinetsvisie binnenmilieu scholen. Hierin worden de volgende doelstellingen geformuleerd die binnen 15 jaar gerealiseerd moeten worden:

  • De maximale CO2 – concentratie in leslokalen mag de 1200 ppm niet overschrijden
  • Het achtergrondgeluid in schoollokalen, tgv geluid van buiten en/of ventilatie-installaties mag niet hoger zijn dan 35 dB(A)
  • De temperatuur in de zomer moet beheersbaar zijn.

Voor het realiseren van deze doelstelling is overheidssubsidie beschikbaar gesteld.

Paans en ventilatie

Paans Airco uit Gorinchem installeert, onderhoudt, adviseert en geeft ondersteuning bij subsidieaanvragen van duurzame installatiesystemen. Neem voor meer informatie contact op met dhr. den Breejen, bereikbaar op het telefoonnummer (0183) 64 67 64

Lees hier het gehele artikel