Jouw sleutel tot veilig werken

Maak kennis met BAHCO

Samen met Team Paans dragen we de verantwoordelijkheid voor veiligheid. Wij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden en verwachten dat medewerkers de veiligheidsrichtlijnen volgen. Onze mascotte, BAHCODe sleutel naar een veilige werkplek – speelt hierin een essentiële rol. Met zijn vrolijke uitstraling en belangrijke boodschap zorgt BAHCO ervoor dat veiligheid een dagelijkse bewustwording is en dat het onderwerp altijd en overal bespreekbaar blijft.

BAHCO verschijnt op posters in onze vestigingen, hij wordt gebruikt in interne communicatie en speelt een rol tijdens toolboxmeetings. Hij moedigt onze medewerkers aan om actief deel te nemen aan veiligheidsinitiatieven en om elkaar aan te spreken op veiligheidsgedrag.

Met BAHCO als onze veiligheidsmascotte kunnen onze medewerkers met vertrouwen en een scherp oog voor veiligheid aan het werk gaan, wetende dat hun welzijn en dat van hun collega’s onze hoogste prioriteit heeft.

Veiligheidsregels Paans

 • Ik start mijn werk pas nadat ik correct ben geïnstrueerd en ik volg deze instructies zorgvuldig op.

 • Ik voer de LMRA uit voorafgaand aan mijn werkzaamheden.

 • Ik ken de potentiële risico’s en gevaren op de bouwplaats en tijdens de installatiewerkzaamheden.

 • Ik hanteer uitsluitend goedgekeurd materiaal en materieel en doe dat slechts binnen mijn bevoegdheden.

 • Ik zorg ervoor dat ik altijd de juiste PBM’s gebruik.

 • Ik onderhoud heldere communicatie met mijn collega’s en schroom niet om onveilig gedrag aan te kaarten. Ook accepteer ik dat anderen mij hier ook op kunnen aanspreken.

 • Ik zorg ervoor dat mijn werkplek altijd schoon, veilig en georganiseerd is.

 • Ik meld onmiddelijk onveilige situaties, ongevallen of bijna-ongevallen.

 • Ik werk op veilige hoogte en ik loop of sta niet onder hangende lasten.

Gecertificeerd voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu met VCA

Paans is VCA-gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en ons certificaat is een bevestiging van onze toewijding aan deze belangrijke aspecten in ons werk.

Het behalen van het VCA-certificaat betekent dat we voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ons beheersysteem voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) is zorgvuldig opgesteld en voldoet aan alle geldende arboregels. Hierdoor kunnen onze klanten erop vertrouwen dat we onze activiteiten uitvoeren met oog voor veiligheid en gezondheid, en met respect voor het milieu.

Het VCA-certificaat laat zien dat we op diverse fronten onze verantwoordelijkheid nemen:

 • Ons materieel en gereedschap worden regelmatig gekeurd om te garanderen dat ze veilig zijn om mee te werken.

 • Onze operationele medewerkers zijn in het bezit van een VCA-basisdiploma, waardoor ze op de hoogte zijn van de belangrijkste veiligheidsregels en -procedures.

 • Onze operationele leidinggevenden zijn gecertificeerd met een VCA-VOL-diploma, wat aantoont dat ze beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

 • We hebben duidelijk vastgelegd hoe we omgaan met situaties zoals ongevallen en werkplekinspecties, zodat we snel en adequaat kunnen handelen wanneer dat nodig is.

Kortom, ons VCA-certificaat is een concrete bevestiging van onze inzet voor veiligheid, gezondheid en milieu, en het stelt ons in staat om onze klanten de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden in al onze diensten en projecten.

Certificeringen

BRL 6000-4/5/6/7/8/21

BRL 6000-25

BRL 100 (F-Gassen)

kiwa_f-gassen_paans

ISO 9001

VCA-gecertificeerd

Specialist klimaatbeheersing

NVKL-klimaatspecialist

Lid van Techniek Nederland

Lid van NVKL

Erkend leerbedrijf

Erkend-leerbedrijf-Paans