Geachte relatie, bewoner, allen,

Er is veel in de media gecommuniceerd over het Coronavirus/COVID-19. Voor u is het zeer belangrijk te weten dat Paans zich houdt aan de richtlijnen welke worden gecommuniceerd door de overheid en het RIVM. Daarbij nemen wij zelf aanvullende maatregelen. Wij als werkgever willen te allen tijde zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers waarbij de verstoring voor het werkproces wordt beperkt.

Algemene richtlijnen

De onderstaande algemene richtlijnen zijn al enige tijd bij ons van kracht, zoals regelmatig de handen wassen, hoest en nies in de binnenkant van je elle boog, het gebruik papieren zakdoekjes en wij voeren het ‘groeten zonder aanraking’.

Aanvullende maatregelen t.b.v. intake

 Daarnaast hebben wij aanvullende maatregelen genomen voor het maken van een afspraak. De Intake vraagt aan de huurder of er sprake is van griepachtige klachten, thuisisolatie of quarantaine. Is dit het geval, dan doen we alleen spoedreparaties en gelden de volgende richtlijnen:

  • Er wordt gevraagd of de reparatie is in een ruimte die door een zieke huurder wordt gebruikt (bijv. keuken, toilet en badkamer). Het advies is dan om 30 minuten voor het huisbezoek de ruimte niet meer te laten gebruiken door de zieke huurder en de ruimte 30 minuten voor het huisbezoek te (laten) ventileren en reinigen;
  • Aan de zieke huurder wordt gevraagd om in een andere ruimte te zijn tijdens het huisbezoek.


Aanvullende instructies voor de buitendienst

Daarnaast zijn er aanvullende instructies afgegeven aan de buitendienst zoals het houden van afstand, de instructie tot het escaleren van vermoedens of onveilige situaties naar het management (LMRA), het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het vermijden van fysiek contact.

Bezetting binnendienst

Voor de binnendienst geldt dat wij de bezetting op kantoor hebben verminderd. Functies die thuis kunnen werken, zullen dit dan ook doen de komende weken. Wij zullen de ontwikkelingen rond het Corona virus nauwlettend in de gaten houden en passende maatregelen nemen waar noodzakelijk. Bij voorbaat dank voor uw begrip in deze.