Minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat er een strengere controle komt op het systeem van energielabels voor woningen. Dit initiatief heeft als doel het aantal fouten en gevallen van fraude bij de toekenning van energielabels te verminderen.

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLOKB), bekend als toezichthouder voor de certificering volgens de Gasketelwet, zal deze controlerende taak op zich nemen. Deze beslissing volgt op een eerdere oproep van de Tweede Kamer voor een centrale toezichthouder vanwege het grote aantal fouten in energielabels en de versnipperde controle op energielabeladviseurs.

Het aantal geregistreerde energielabels bedroeg in 2023 ruim 638.000, waarbij een foutenmarge van 8% werd vastgesteld. Minister De Jonge benadrukt de noodzaak van strenger toezicht om het aantal fouten verder te verminderen, aangezien het huidige systeem financiële afhankelijkheden tussen partijen creëert, wat kan leiden tot perverse prikkels.

De voorgestelde maatregelen omvatten onder andere een verhoging van de controlesteekproef op energielabels door certificerende instellingen en extra controles bij certificaathouders. Ook wordt het schema voor kwaliteitscontrole aangepast en worden oudere foutieve energielabels gecorrigeerd.

Minister De Jonge streeft ernaar om in 2025 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen voor de aanwijzing van de TLOKB als toezichthoudende instantie. Tot die tijd worden tijdelijke maatregelen geïmplementeerd, die op 23 mei zullen worden besproken tijdens een vergadering van de Tweede Kamer.

Up Klimaatadvies
Ontvang een energielabel voor uw woning. Dit label geldt zowel voor verkoop als verhuur en is verplicht bij mutatie van de woning. Wanneer het energielabel bij overdracht van de woning ontbreekt, kan een boete opgelegd worden. Wij hebben de adviseur bij UP die u adviseert en helpt met uw geldig energielabel. Begin vandaag voor een geldig label! www.upklimaatadvies.nl