Na een langdurig debat van 7 jaar heeft de Eerste Kamer besloten om tegen de afbouw van de salderingsregeling te stemmen. Deze regeling, in 2004 ingevoerd om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, blijft dus voorlopig behouden. De salderingsregeling stelt eigenaren van zonnepanelen in staat om opgewekte stroom te compenseren met afgenomen stroom, waardoor ze alleen betalen voor het nettoverbruik.

Het wetsvoorstel om de regeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen, eerder aangenomen door de Tweede Kamer, is nu verworpen door de Eerste Kamer. Dit besluit komt mede door tegenstemmen van belangrijke fracties zoals BBB en GroenLinks-PvdA. Deze partijen vrezen dat het afschaffen van de regeling de toegang tot zonne-energie bemoeilijkt voor mensen met lagere inkomens.

Ondanks dit behoud van de regeling, wijst voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland op mogelijke uitdagingen, zoals toenemende druk op het elektriciteitsnet. Hij benadrukt de noodzaak om het netwerk toekomstbestendig te maken, onder andere door het gebruik van thuisbatterijen en energiemanagementsystemen te stimuleren.

Wilt u graag meer informatie over thuisbatterijen?
Bekijk dan het volgende artikel: BTW op thuisbatterijen